- Ser det har kome fleire innlegg om fylkesstrukturen. Her kjem det eit "frå andre sida", skriv Arild Teigen frå Kvam

foto
Lærer, forfatter og lokalhistoriker Arild Teigen fra Kvam. Foto: Tor Larsen