Vi kjenner oss heller ikke igjen i at partiledelsen står for en ukultur. Ordfører, varaordfører og leder har en demokratisk lederstil hvor de tar opp saker i medlemsmøter som blir forankret i partiet.

For oss som møter opp på medlemsmøter, styremøter, nemder og utvalg vet vi at det er et godt arbeidsklima for å løfte opp saker til formannskap og kommunestyre. Det er enkelt å komme med innspill til partiet, ordfører og kommunedirektør.

Det er bare ett kriterium: Du må møte opp på møtene, argumentere, forankre dine meninger og synspunkter!

Mye er forankret i Ringebu Arbeiderparti sitt program, ellers er det medlemsdemokratiet som gjelder.

Det er ikke sikkert du får flertallet med deg, men slik er det – noen saker vinner du og andre saker taper du.

Noen liker å bruke avisa som megafon – andre bruker ord og argumenter i partiet for ytre sine meninger. Vi synes også det er direkte ufint å navngi personer på den måten som er blitt gjort. Det hadde vært mer konstruktivt å gå direkte til dem det gjelder, fremfor å løpe til avisa.

Samtlige som har satt seg på varsling på de forskjellige arenaene i partiet vårt får innkalling. Dette er sjekket opp og bekreftet.

Lagbygging er viktig. Det har vi gjort i Ringebu i lang tid. Det er et godt politisk klima i partiet, nemder og kommunestyre. Ja mellom partiene også – det er så viktig at alle drar i samme retning selv om vi kan være uenig om store eller små saker.

Det er ikke alt som kan sies i avisa, og da blir det ensidig framstilling.

Vi vil gjenta at det å bygge lag, forankre dine syn og meninger i medlemsmøter og styre, det fører til at du kommer opp og fram, så langt som medlemsdemokratiet kan ta deg.

Vi har mange nye på lista vår med brei erfaring og meningers mot, deriblant flere unge. Vi synes det er frekt at våre yngre listekandidater blir fremstilt som det motsatte. Det blir spennende med valg til høsten. Politikk er hardt arbeid på mange plan – det er moro å være med å gjøre en forskjell.

Styremedlemmer og kommunestyremedlemmer i Ringebu Arbeiderparti

Lars Skjeggestad Kleven (styremedlem og kommunestyremedlem), Dag Gøran Moen (styremedlem og varamedlem for kommunestyret), Linn Anita Moastuen (nestleder og varamedlem for kommunestyret), Tom Gaustad (styremedlem og varamedlem for kommunestyret), Tone Nybakken (styremedlem og varamedlem for kommunestyret), Ina Kristin Nybakken (styremedlem og leder i Fåvang arbeiderlag), Laila Bårdsløkken (kommunestyremedlem), Brede Holdbrekken (kommunestyremedlem), Anne Isdahl (styremedlem og kommunestyremedlem), Kathrine Nessemo Bølien (kommunestyremedlem), Edel Bakken (kommunestyremedlem)