- Kraft og energi skal fortsatt være en motor for utviklingen