I Norge er det tradisjon for å ha respekt for folkets mening i rådgivende folkeavstemninger. Det er å forvente at så også skjer når fylkestinget skal behandle dette på sitt møte 23 februar.

Vi registrerer at det er fokus på deltagelse og marginer i de to delene av Innlandet. Et lavt men tydelig flertall i Innlandet sier sitt. Folkeavstemningen bekrefter de meningsmålinger vi har hatt både før tvangssammenslåingen og før folkeavstemningen.

Ser vi på den ene parten i tvangssammenslåingen, Oppland, er det umulig å snakke om et knapt flertall. Tvangsekteskap er det bare en vei ut av: Oppland og Hedmark skal igjen oppstå som egne fylker !

Utfordringene står imidlertid i kø. Det er en splittet befolkning som nå skal skape framtiden for forvaltningsleddet som fylkeskommunen er. Vi registrerer at både i Viken og Vestfold/Telemark har man klart å håndtere diskusjonen om disse fylkenes framtid på en bedre og mindre opprivende måte enn oss på Innlandet. Befolkningen der fremstår ikke i samme grad splittet.

Fokuset framover må imidlertid være hvordan vi kan bygge bru over de motsigelser og den oppsplitting Innlandet nå er i. Det er mange sår som skal leges og minst mulig arr må skapes. Det må være politisk vilje.

Her spiller fylkesordføreren en viktig rolle. Han og Arbeiderpartiet må endre strategi fra å være splittende til å bli samlende. Den provoserende stilen deres kampanjeleder under folkeavstemningen har ført, må byttes ut med politisk kløkt. Det er å håpe at de har evne til det. Sammen har vi en jobb å gjøre.

Det vil gi oss mulighet til å ha fokus på det viktige spørsmålet. Hva slags fylkeskommuner skal vi ha? Hva slags oppgaver ser vi for oss skal legges til Fylkeskommunen i framtiden?

Rødt maner til felles samarbeid i Oppland, Hedmark og selvfølgelig også i Innlandet.