- Det er kjøttvekta som rår når viktige, prinsipielle saker skal behandles i fylkesutvalg og fylkestinget

foto