Sett pasientens beste i fokus, bygg for fremtiden med topp teknologi og gode fagmiljøer som kan både se og behandle hele pasienten.

Størstedelen av befolkningen i Sykehuset Innlandet bor i opptaksområdene til Lillehammer og Gjøvik sykehus. Kongsvingerregionen er ikke lenger en del av Sykehuset Innlandet. Plasser derfor ikke hovedsykehuset lenger sør enn ved Mjøsbrua.

Politisk og demokratisk oppslutning om ny organisering av spesialisthelsetjenesten i Innlandet må vektlegges. Derfor må akuttsykehuset legges til Lillehammer og hovedsykehuset plasseres på Moelv.

Det såkalte “0+” eller videreføring av dagens struktur bryter med dette, og er ingen fremtidsrettet løsning til pasientens beste.

Balanserte løsninger må alltid være et mål. Det vil en oppnå gjennom plassering og videreutvikling og styrking av elektivt sykehus, prehospitale tjenester og luftambulansetilbudet.

Tiden er – forsiktig sagt - overmoden for å komme oss ut av en mangeårig utredningsfase, og inn i en realiseringsfase. Den blir sannelig også krevende og mangeårig nok!

Nå må utredningsplanene vedtas og sjukehusstrukturen i Innlandet realiseres!

Avslutningsvis er det fristende å minne om viktigheten av å lande løsninger som hensynstar geografi, avstand, reiseveg, og det faktum at Gudbrandsdalen er like lang som den er vakker. Den som hittil har beskrevet dette best er Bjørnstjerne Bjørnson, som skildret Gudbrandsdalen som en fedrelandssang med for mange vers.

Ordfører i Ringebu, Arne Fossmo

Fungerende ordfører i Nord-Fron, Morten Randen

Ordfører i Sør-Fron, Ole Tvete Muriteigen