Rødt mener dette er svært alvorlig, da det å lytte til folkeviljen for oss er en selvfølge.

Det folkelige engasjementet rundt denne saken har vært stor, og vi vil arbeide hardt for å ta vare på og videreføre dette.

Vi vil bidra til å styrke den demokratiske innflytelsen i fylkeskommunens arbeid.

Vi vil ta vare på de gode erfaringer vi har fra fylkeskommunens arbeid, og gi den flere oppgaver.

Partiene, fylkespolitikerne og administrasjonen må stå sammen for å bygge en sterk fylkeskommune for framtida.

Rødt vil arbeide aktivt for at fylkeskommunene skal være aktive demokratiske arenaer der gode tjenestetilbud til innbyggernes videreutvikles.