Fem års tysk okkupasjon var i 1945 over, og det var folk i bygdene her og som hadde vore med og gjort ein innsats for frigjeringa. Nokre av dei er på dette bildet: Sverre Syversen, Sverre Brenden, Oliver Beitmyren og Hans Kleiven. (Bildet er lånt av Eldri Brenden.)

Desse karane og andre med dei som tok på seg eit stort ansvar i kampen for fridommen vår, har dessverre vore lite heidra med minneord og kranspåleggingar frå kommunalt hald dei siste åra, og eg har teke dette opp både med førre og nåverande ordførar.

I annonsen for markeringa av dagen i år går det fram at slik blir det nå også. Ved Sødorp kyrkje er det berre på grava til Tor Sæthersmoen av dei soldatane og motstandsfolka som overlevde krigen, det skal leggjast ned krans.

Korfor blir ikkje minnet til dei av krigsheltane som budde i kommunen vår og deltok med livet som innsats her, heidra på same måten?