Selv om mitt kjønn ikke har vært likestilt med det motsatt kjønn opp gjennom historien, så ønsker ikke jeg å vinne en konkurranse, sitte i et styre eller få en jobb kun fordi jeg er kvinne!

Jeg vil alltid kjempe for at jeg som kvinne skal ha de samme mulighetene til å delta i en konkurranse, få lov til å ta utdanning, delta på arbeidsmarkedet, få mulighet til å sitte i ulike styrer,og så videre, dette er en menneskerett jeg har! Men at jeg som kvinne skal gå seirende ut fordi jeg er kvinne og ikke fordi jeg er best, det mener jeg er galt.

Legger både jeg som kvinnen og mannen ned like stor innsats og jeg som kvinne likevel ikke når opp fordi mannen er bedre, mener jeg det er urettferdig overfor mannen at jeg kan trekke «kvinnekortet». Jeg vil nemlig være en verdig vinner i noen yrker og i noen sammenhenger så er det viktig med fysisk styrke, og slike yrker trenger mangfold da jeg vil tro at kompetanse, erfaring og kunnskap også er viktig.

I slike sammenhenger er det kriteriene som er viktige og at disse ikke kun er fysiske kriterier. På den måten kan jeg som kvinne delta på lik linje som mannen.

Jeg er stolt over å være kvinne, og jeg brenner for at jeg som kvinne skal ha like muligheter som menn, men jeg vil ikke gå av med seieren kun fordi jeg er kvinne, det er ikke rettferdighet for meg!