Sommeren er høysesong for avfallsbranner. Senest 22. juli var det brann i gjenvinningsanlegget til IVAR på Forus i Sandnes. Heldigvis gjorde brannmannskapene en god innsats og fikk slukket brannen.

Vi vet at blandet avfall utgjør en særlig risiko som brannkilde. Vi vet at avfall av og til begynner å brenne av seg selv, og at utfordringen særlig øker med antall batterier som kastes. Dessverre er det også alltid en fare for at noen tenner på.

Avfall som brenner kan slippe ut miljøgifter i luften, i vannet og i jorden. Og all brannrøyk kan være skadelig for mennesker. Det finnes knapt noe verre å puste inn enn røyk fra brennende avfall. Kort sagt er avfallsbranner noe svineri.

Samfunnsbedriftene organiserer blant annet avfallsselskaper og brann- og redningstjenesten. Våre medlemmer jobber hver dag for at du skal få de tjenestene du trenger i lokalmiljøet. Men de trenger at vanlige innbyggere også tar ansvar for hva de kaster hvor. Vi trenger din hjelp til å forebygge!

  • Levér batterier og annet farlig avfall på forsvarlig vis til et godkjent avfallsmottak.

  • Levér også alle typer elektroniske duppeditter til forhandler, eller et godkjent avfallsmottak.

  • Bruker du engangsgrill, så sørg for at den er skikkelig slukket og legg den i egnet avfallsbeholder.

  • Plasser avfallsbeholdere unna bygninger.

Dette er noen enkle grep du kan gjøre for å forhindre at noen må puste inn giftig røyk fra brennende avfall i sommer. På hytta, eller hjemme.

Lurer du på hvordan du sorterer og hvor du leverer avfall? Sjekk sortere.no.

Av fagsjef Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.