Argumentasjon om beliggenhet er vås, og utredningen kan jeg ikke ta alvorlig. Bestillingen er tydelig og saksgangen har mangler som ikke tar hensyn til synergier med idretten. Her brekker Sør-Fron kommune staven. Vi er mange som forstår helheten i barns oppvekstvilkår.

Folkehelse i ubalanse er roten til alt dyrt og vondt. Selvfølgelig ser nesten alle sør-frøninger mulighetsrommet som ligger på Flatmoen når idretten trår til med sine finansielle muskler. Vi er alle enige om at beliggenheten sentralt i bygda er en stor fordel for en barneskole. Effekten er stor når IFO starter rett etter skolen og Per, Farid, Lise eller Afshan har like muligheter til samfunnsdeltakelse. Jeg var tilstede sammen med min 20 år gamle datter, når konsulentselskapet WSP holdt sin presentasjon. Det klang naturlig i våre hoder når de snakket om nærskole, sentrum, synergier, flerbruk og generasjoner sammen, nemlig å drive stedsutvikling.

Fra 1871 utviklet det seg et sentrum i Sør-Fron, rundt kommunehuset. Sør-Fron kommune sørget for å utvikle et sentralt område i nabolaget, til idrettsplass. Rådmannen har en vei å gå for å bli kjent med alle ildsjeler og forstå alvorlighetsgraden av å sette idretten til side i en sak som vi påvirke et lokalsamfunn i generasjoner.

Vil du få en ny stav på oppløpet, Rune Sommer, om staven brekker? Ordfører har antakelig vært så ivrig på å utrede, at han har glemt glider under skia. Dette er å gå baklengs inn i framtida.

30.april 2021 las jeg i GD om optimismen rundt kjøp av det gamle bankbygget på Sør-Fron. Muriteigen sier: - Og få den aktiviteten i et sentrumsområde mener vi er bra. Dette skal få positiv betydning og vil være med å skape mer liv i sentrum.

Ja, for det er jo nettopp det det er, et sted sentralt i bygda der flest bor, med grei avstand til hele bygda. Et samlingssted for aktivitet som skal gi alle barn et tilbud vi er stolte av. Løsningen på utfordringer er å se helheten i vår region.

Tråkk ned grenser og vær med å utvikle morgendagens samfunn basert på nye tider. Slå sammen kommunene og utvikle tjenestetilbudene sammen. Samarbeid er løsningen på fremtidige velferdsutfordringer. En satsing på barn og unge skaper bolyst!

Hvorfor var det nødvendig å dele Fron prestegjeld i to kommuner? I rekordåret 1865 bodde det 8692 mennesker i Fronsbygdene. Delinga Fron er datert 8.oktober 1850. Ny vei ble bygd og var ferdig til Sødorp i 1865. Fraktomkostninger til Lillehammer ble halvert. Hva er grunnen til at vi er delt i 2022? Hva er vi redde for?

Tjenestetilbudene kan til og med utvikles sammen med idretten. Jeg vet om et idrettslag som går så det griner. Det heter Sør-Fron Idrettslag. Hvordan ser regnestykket ut i samarbeid med dem? Konklusjon: 1. Fremtidsretta barneskole for Sør-Fron bygges på Flatmoen. Oppfyll veileder utviklet i samarbeid mellom KS og NIF: "Når èn pluss èn blir mer enn to".

2. Kommunal temaplan for idrett og fysisk aktivitet for de tre midtdalskommunene (2019-2022) har vedtatt at de ønsker utvikling av Flatmoen skøytebane som et regionalt tiltak. Bruk gevinsten dette gir!

3. Det interkommunale idrettsanlegget Fron Badeland er mye brukt. Behold muligheten for utvidelse og utvikling av en attraksjon for Gudbrandsdalen. Fullfør drømmen!

4. Bruk ungdomsskolen på Sør-Fron i noen år til og bruk tiden på å slå sammen kommunene. Skap attraktivt lokalsamfunn i midtdal`n sammen. Sats på barn og unge, så kommer resten av seg selv.