- Det kan ikkje vera opp til Nye Veier å definere eit lokalsamfunn sine kulturverdiar

foto
Den verneverdige bebyggelsen på Skjeggestad må vike plass for ny E6-trasé om Nye Veier får det som de vil. - - Det er ikkje greit, meiner Norsk Kulturarv. Foto: Digitalarkivet