- Det kan ikkje vera opp til Nye Veier å definere eit lokalsamfunn sine kulturverdiar

foto