For Senterpartiet, som arbeider for en desentralisert skolestruktur, vil dette være en viktig sak i neste valgperiode. En felles forståelse for dette nå, vil være nyttig for å unngå en selvdestruktiv og energitappende lokaliseringsdebatt.

Ringebu- Fåvang SP ønsker i stedet å bruke ordskiftet til å diskutere og komme fram til hvordan vi kan få skolene våre enda bedre.

Statsforvalteren utarbeider hvert år kommunebilder som vurderer hvordan kommunene løser sine oppgaver innenfor de områdene Statsforvalteren har et ansvar for å følge opp. Rapporten ligger nå ute på høring, men «det er all grunn til bekymring for oppvekstmiljøet i Innlandet» sier avdelingsdirektør for barnehage og opplæring hos Statsforvalteren i Innlandet, Aasa Gjestvang.

I rapporten ligger Ringebu kommune på rødt nivå.

Det er ingen tvil om at det er mange utfordringer i skolene i Ringebu. Ordføreren er inne på dette med en god og sunn økonomi. Det er bra!

La oss bruke det vi må for å gjøre kloke investeringer for framtiden. Elevene skal ha en trygg og lærerik hverdag med kompetente og engasjerte lærere i et velfungerende bygningsmiljø. Lærerne skal ha en spennende, engasjerende og positiv arbeidshverdag hvor både elever, foreldre og arbeidsgiver støtter opp om den viktige jobben de gjør.

Å ha en fremoverlent skole er viktig for alle, også potensielt nye innbyggere.

Administrasjonen i Ringebu kommune er dyktige, noe som gir et godt utgangspunkt for videre satsing og utvikling.

Det er bra at vi politisk og administrativt har fått til et solid økonomisk fundament. R/F Sp ønsker å trekke erfaringene fra dette og satse videre på en tilsvarende god plattform for skolene.

En tverrpolitisk enighet om dette er til alles beste!