- Tid for ei nasjonal satsing på framtidsretta barnehage- og skulebygg