Kreftforeningen får ofte tilbakemeldinger fra kreftpasienter om at de føler seg alene og overlatt til seg selv når de kommer hjem fra sykehuset. De får ikke den oppfølgingen de har krav på, eller sliter med å finne fram i systemene.

Det er beintøft å kjempe i helsevesenet samtidig som du er alvorlig syk.

Tilfeldig

Heldigvis kan det nå bli bedre. Regjeringen ba i vinter alle kommuner om å innføre noe som heter «pakkeforløp hjem for kreftpasienter». Det er, kort fortalt, en oppskrift til kommunene og sykehusene om hvordan de skal følge opp kreftpasienter med kartlegging og samtaler for å sikre trygghet og forutsigbarhet etter endt behandling.

Du skal bli sett, spurt, og få den samme, gode oppfølgingen, uansett om du er fattig eller rik, har kort eller lang utdanning eller hvor du bor. I dag er dette altfor tilfeldig.

Målet med pakkeforløp hjem er å redusere forskjeller og sikre at alle får vite om de tjenestene og tilbudene som finnes i kommunen slik at de kan benytte seg av dem.

Reduserer forskjeller

Nå forventer Kreftforeningen at kommunene og Sykehuset Innlandet får etablert gode rutiner for behovskartlegging og at man sikrer en god informasjonsflyt mellom sykehus og kommunene til beste for pasientene.

Til deg som er lokalpolitiker og opptatt av god kreftomsorg i din kommune har vi en klar oppfordring: Still spørsmål om hvordan pakkeforløp hjem for kreftpasienter er planlagt innført kommunen.

Å prioritere en god kreftomsorg vil gjøre kommunen til et enda bedre og tryggere sted å bo. En god kreftomsorg vil bygge fellesskap, og det vil redusere forskjellen mellom innbyggerne.