Vi har fortsatt ikke råd til å ta fri som andre folk. Det står igjen mye på at vi har inntekt som andre. Det må til et jordbruksoppgjør 2.0 for å gi framtidstru!

Tida som har gått siden bruddet i jordbruksoppgjøret for halvannet år siden, i 2021, har vært en berg- og dalbane av opprør, mobilisering, feiring av regjeringsplattform, desperasjon etter hvert som kostnadsveksten tok kvelertak på næringa, tilleggsforhandlinger med godt resultat, ny bølge med kostnader, strømstøtte og et rekordstort jordbruksoppgjør våren 2022 som skulle dekke ekstraordinær kostnadsvekst allerede samme år og for forhandlingsåret 2023.

I løpet av prosessen er det mange som har åpna døra inn i et nytt landskap. De har gjort nøye vurderinger av hva det vil si for dem om de legger ned landbruksdrifta. De har kjent etter hvor slitne de er av å jobbe umenneskelige mengder, og ha lite tid med familie. Det som var et hederstegn: «Vi står på og jobber, vi er sterke og klarer mer enn andre» har snudd seg. Det er fristende å legge ned drifta, skaffe annet arbeid med regulert arbeidstid (ikke minst fritid) og lønn på konto.

Nå har startskuddet gått nok et jordbruksoppgjør

Forberedelsene er godt i gang. Bondelag ute i alle bygder og grender har hatt studiearbeid og bidratt til utforming av kravet. Vi i Innlandet har sendt vårt innspill til Norges Bondelag.

Det må penger til for å innfri forventningene. Mye penger. For å fortsette arbeidet med å sette mat på bordet til det norske folket, må det til et jordbruksoppgjør som står i stil med oppgjøret i 2022. Da ble rekordmye penger lagt på bordet. Man fikk viktige gjennomslag for økt kornpris og økte tilskudd. Det aller meste gikk til kostnadsdekning, men man hadde også tatt høyde for 40.000 kr i tetting av gapet mellom bonden og andre gruppers inntekt.

Fasiten på hvordan dette gikk, vet vi ikke enda. Men det er mye som tilsier at de bøndene som driver med grovfôrproduksjoner ikke har hatt noen særlig inntektsvekst. Det vil si mjølkebønder, ammekubønder og sauebønder. Antakelig mjølkebønder i særdeleshet.

Mjølkeproduksjonen er bærebjelken i Distrikts-Norge

Bonden driver som regel på heltid, bruker tida si i fjøset og på jordet for å skaffe fôr. Mjølking morgen og kveld er i noen grad bytta ut med robot, men kuer og kalver krever allikevel mye stell. T

ine har beregna at hvert mjølkebruk skaper 2,5 årsverk i ringvirkninger. Nå står vi foran et stort skifte i mjølkeproduksjonen. Fristen for å bygge om fra båsfjøs til løsdrift er i 2034, og innen 2024 må det til kalvingsbinger og lufting av dyra i båsfjøs.

Så langt har overgangen til løsdrift vært underfinansiert. Nå er tilskuddene større, men søknadene uteblir. Det er de minste fjøsene som står igjen med kua på bås. Byggekostnadene har gått til himmels, og økonomien i den underliggende drifta skranter.

Mange bønder er slitne, og ser liten framtid i å låne opp store summer for å fortsette i hamsterhjulet. Vi kan risikere at det blir et ras i mjølkeproduksjonen de nærmeste åra. Det vil gå ut over bosetting, kulturlandskap, verdiskaping – men ikke minst vil det gå ut over matsikkerheten.

I Innlandet bor vi midt i matfatet

Vi kan produsere alle slags landbruksprodukter, og bidra med sikkerhet for maten på bordet. Men det kommer ikke av seg sjøl. Det betinger at bonden fortsatt velger å gjøre den jobben.

Det trengs et godt jordbruksoppgjør i stil med oppgjøret for i fjor for å rekruttere og beholde bønder i hele Innlandet. Det haster å få snudd stemningen fra nedleggingstanker til framtidstru og satsing, og det kreves en solid sum med penger på bordet for å få det til!