– Ikkje så artig for ein åtteåring å få namnet opplese som Ola Ester