– Alle andre hadde så korte og fine navn

foto
Foto: privat