Tomtetvist i Lomoen

En næringsdrivende i Lomoen hevder opsjon på en næringstomt kommunen har solgt.

Tomtearealet det er tvist om er nabotomtene til firmaet LWE AS i Lomoen på Vinstra.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Firmaet LWE AS har siden april 2012 leid en kommunal næringstomt i Lomoen av Nord-Fron kommune, men avtalen opphørte etter seks måneder. Allikevel fortsatte leien, og LWE AS har siden mottatt månedlige fakturaer fra kommunen for betaling av leie for arealet, i følge LWEs advokat Wilhelm Hopen i Advokatfirmaet Thallaug ANS.


Utvider sentrumstanken:

Nedregate + Lomoen = Vinstra sentrum

Nord-Fron kommune har vært i møte med fylkesmannen og diskutert Vinstras utvikling som handelssted.

 

Hevder opsjon

Nå har kommunen solgt de utleide næringstomtene til en annen lokal entreprenør. Advokat Hopen hevder på vegne av LWE AS, at det var inngått muntlig avtale med kommunen om kjøp av næringstomten på et senere tidspunkt – senest i 2015. Advokat Hopen mener videre at salg til en tredjeperson anses å utgjøre et brudd på den opsjon LWE As har til arealet, som nå krever å få utøvd sin opsjon. 

Advokaten varsler også at slik fradeling ikke kan gjennomføres før underliggende rettsforhold er avklart. Kommunen bes om snarlig å komme med en tilbakemelding med opplysning omkring de faktiske forhold i saken.