Slik blir Vinstra vegpark

Utbyggerne har nå ferdige skisser for utformingen av fasilitetene ved den nye trafikkstasjonen på Vinstra.

Oversikt mot sør fra vegparken med hotell og CirkleK-bensinstasjon.  Foto: Skisser fra Anderssen og Fremming AS

Rasteplass med grøntareal.  Foto: Skisser fra Anderssen og Fremming AS

Nyheter

Planen var å bygge kafe med motel, men utbyggerne går for å bygge overnatting med hotellstandard.

– I utgangspunktet går vi for 44 rom, men vi vurderer å bygge så mange som opptil 90 rom. Byggingen ved bruk av moduler tilsier at vi kan få til det, fortalte Terje Haugan, prosjektleder i Utstillingsplassen Eiendom AS, som bygger ut sammen med Øivind Frich i selskapet Vinstra veipark AS.


Tomtetvist i Lomoen

En næringsdrivende i Lomoen hevder opsjon på en næringstomt kommunen har solgt.


God start

Utbyggingsplanene har nå blitt presentert for formannskapet i Nord-Fron, og Frich kunne fortelle at han allerede har vært ute og solgt med suksess.

– For sommersesongen 2017 har vi allerede fra en turoperatør fått en forhåndsbestilling på 20 rom hver dag. Det er en god start, og vi er bare så vidt i gang med markedsføring og innsalg, fortalte Frich som i tillegg til hotellet vil drifte kafe og 160 kvadratmeter med møterom.

Utbyggingen starter etter påske og planen er at alt skal være ferdig til vinterferien 2017.

– Ideelt sett burde vi vært ferdige til nye E6 åpner i desember 2016, men vi går for en god start til neste års vinterferie, uttalte Terje Haugan. I tillegg til hotell og kafe, vil det også etableres et gatekjøkken i Jafs-kjeden i vegparken. Hva hotell og kafe skal hete, er ennå ikke bestemt.

– Vi ønsker et navn med lokal tilknytning, og er åpne for forslag, sier Øyvind Frich.


Reguleres til boligformål

Kjøperne av Hollandsk gjestehus på Vinstra vil omregulere tomta til boligformål.