Frykter for 50 000 søyer og lam:

Vil skyte ulv

Sammen med landbruksorganisasjonene i Oppland, krever de tre midtdalsordførerne stående fellingstillatelse på ulv fra 1. mai.

Krav om stående fellingstillatelse på ulv i midtdalsregionen fra 1. mai. Bildet er av en ulv fotografert i Øldalen i Nord-Fron i 2013.   Foto: Ole Kristian Brandvold/arkiv

Nyheter

De har kommet med lignende krav overfor Klima- og miljødepartementet tidligere, og nå gjentar de kravet foran kommende beitesesong.

 Mer enn 50 000 søyer og lam skal slippes på beite i de tre midtdalskommunen. Lokalpolitikerne og bondeorganisasjonene er bekymret for rovviltsituasjonen.

Uholdbar rovviltsituasjon

I brevet til departementet viser de til at det kun ble felt 7 av 21 jerv under lisensjakta, og at det er helt avgjørende at tiltak blir satt i gang i løpet av våren for å få bestanden ned på bestandsmålet. Blant annet vil de ha en stående fellingstillatelse på ulv som kommer inn i området.

– Det er meningsløst at dyret må bli sett en gang før det kan bli gitt fellingstillatelse. Fellingstillatelse må bli gitt over større areal og med lang nok tidsramme, uttaler avsenderne som også vil ha tillatelse til å kunne bruke ”løs på drevet halsende hund” under skadefelling. Dette har departementet tidligere avslått. De tre midtdalsordførerne og lederne i Oppland sau og geit, Oppland Bonde- og småbrukarlag og Oppland Bondelag, beskriver rovviltsituasjonen som uholdbar.


Rovviltsituasjonen:

Kvasse krav om tiltak

Beitebrukarar og politikarar står saman om opprop frå Midtdalen.