Støstad ber om ministerhjelp:

- Situasjonen er uakseptabel

Det uttaler ordfører Rune Støstad. Han mener fellinsgstillatelsen på ulv kommer for sent.

Ordfører Støstad ber om tiltak for å hindre flere tap for gardbruerne i Gudbrandsdalen.  Foto: Arkivfoto/Ole Kristian Brandvold

Nyheter

Søndag kom meldingen om at minst åtte sauer er funnet drept på Kvamsfjellet, der alt tyder på at det er ulv som står bak. Det er gitt fellingstillatelse, og et jaktlag er ute på leting etter ulven.


Frykter for 50 000 søyer og lam:

Vil skyte ulv

Sammen med landbruksorganisasjonene i Oppland, krever de tre midtdalsordførerne stående fellingstillatelse på ulv fra 1. mai.

 

Konstant frykt

Ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune sendte i natt et brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen, der han uttryker stor frustrasjon over situasjonen.

- Vi mener fellingstillatelsen kommer for sent. I løpet av den siste uka er det gjort synsobservasjoner av ulv tre ganger i vår region. Tre ganger har vi søkt om fellingstillatelse, tre ganger har vi fått avslag. Det måtte en tragisk hendelse til før fellingstillatelse ble gitt. Det er uakseptabelt, skriver ordføreren, som også beskriver daglig kontakt med gardbrukere som går i konstant frykt.


Flere ulveobservasjoner i helga

... men får likevel avslag på fellingssøknad.

 

Prinsipper på plass

- Enkelte tør ikke slippe dyra ut på beite. Situasjonen er uholdbar for gardbrukerne, for våre lokale fagfolk og for oss folkevalgte. Vi opplever situasjonen som svært vanskelig, og vi føler at vi står maktesløse. Etter vårt syn følges ikke rovviltforliket fra Stortinget opp, mener Støstad.

Ordføreren vil ikke ha ulv i Gudbrandsdalen, som er et definert beiteområde. Han ber om at prinsippene om fellingstillatelse når ulv eller bjørn observeres, om at lokale fellingslag gis større tillit og at det åpnes for å bruke løs, på drevet halsende hund kommer på plass.

Støstad ber også om et møte med ministeren.

- Målet med møtet vil være å få fram alvoret i situasjonen, og å drøfte tiltak vi mener er nødvendig å iverksette, sier Støstad.

Han gir også i brevet uttrykk for at han har støtte fra de andre midtdalsordførerne.


Vil ta ut mer ulv

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber om at det åpnes for uttak av flere ulv under årets ulvejakt.