Nytt kjøremønster:

E6 ved Frya åpner

Torsdag klokka 12 vil all trafikk gå på nye E6 over Fryasletta.

E6 ved Frya åpner, fram til avkjøringa til tunnelen.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Statens vegvesen informerer om at fra og med klokka 12 torsdag blir trafikken på Fryasletta lagt over på ny E6, fra parsellstart og fram til avkjøring/påkjøring ved Hundorptunnelen.

- Det er viktig at alle trafikanter er årvåkne, følger skilting og fartsgrenser. Det vil fortsatt pågå noe anleggstrafikk i området, oppfordrer teknisk byggeleder Christian Halsa.


Ny E6-bru:

Blir ikkje ferdig til desember

Perkolo bru på ny E6 kollapsa i februar. Nå er det klart at brua ikkje blir ferdig til nyvegen opnar, og at ny E6 blir stengt i seks veker i monteringsperioden.