Fikk millionoppgjør i rettslig asfalttvist:

Millionerstatning til Rolstad

Entreprenørselskapet Erling Rolstad AS på Vinstra har vunnet fram i en rettstvist i Gjøvik tingrett, og er tilkjent nær 2,4 millioner kroner.

Tingretten i Gjøvik ga Erling Rolstad AS, her ved Egil Rolstad, medhold og tilkjente selskapet millionbeløp.  Foto: Bjørn Sletten/arkiv

Nyheter

I 2011 inngikk Statens Vegvesen kontrakt med entreprenører om utbygging av en 10 km lang vegstrekning i Vestoppland. Firmaet HAB Construction AS fikk hovedentreprisen og inngikk senere kontrakter med to underentreprenører, Bragerhaug og Rolstad Asfalt AS, forkortet til BRAS.

Entreprisen for sistnevnte gjaldt asfaltarbeidet på strekningen.

Gikk konkurs

Da oppgjørets time var kommet, ble det problemer.  Før oppgjøret var avsluttet, gikk BRAS konkurs i 2014 og bostyreren abandonerte utstående fordringer, som ble overtatt av panthaver, DnB Bank. Banken overdro deretter BRA`s sine utestående fordringene til Erling Rolstad for en kjøpesum på 100.000 kroner.


Får ei trang og mørk bakgate

Forretningsdrivende i Handelsvegen i Lomoen får ikke den vegen de trodde de skulle få.

 

Erling Rolstad AS tok ut forliksklage, men etter at saken ble innstilt der, tok Rolstad ut rettslig stevning mot hovedentreprenøren HAB. Rolstad hevdet i retten at verken bostyrers handlinger eller rettsregler kan redusere Rolstads krav som står igjen etter at partene aksepterte motkrav, som er fratrukket i det rettslige kravet.

Nylig har de to partene møttes i Gjøvik tingrett. Der krevde Erling Rolstad AS  opptil nærmere 3,7 millioner som oppgjør for arbeidet selskapet hadde utført.

HAB påsto seg frifunnet for kravet fra Rolstad, og fremmet et motkrav. Dette går på at asfaltarbeidet ble forsinket, noe som skal ha påført HAB ekstrakostnader på vel 200.000 kroner for trafikkdirigering under asfalteringen.

Fikk millionerstatning

Gjøvik tingrett kom til at Erling Rolstad AS skal ha  2.387.854 kroner av HAB som endelig oppgjør.

Begge partene påsto i retten at den andre parten skulle betale saksomkostninger, men retten kom til hver av partene må bære egne saksomkostninger.

Det er ikke tatt stilling til om saken skal ankes til lagmannsretten.


Folk respekterer ikke forbud:

Politiet må "patruljere" nye E6

Publikum respekterer ikke forbudet om å bevege seg på nye E6. Men politiet og vegvesenet møter kritikk for "patruljeringsplaner"