Nedregate liv lågå?

661 arbeidsplasser i Nedregate

I denne såkalte ”daue” gata har 661 personer sine arbeidsplasser.

I denne såkalte ”daue” gata har 661 personer sine arbeidsplasser.   Foto: Tor Larsen

Fra møtet mellom ordfører Rune Støstad, næringssjef Egil Tofte, handelsdrivende og gårdeiere sentralt i Nedregate på Vinstra.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Nedregate på Vinstra har i regional presse og av markedskrefter i nabobyen Otta nærmest blitt beskrevet som ei død og øde gate. De næringsdrivende i gata har en helt annen virkelighetsbeskrivelse.

– Vi ser en god og økende trafikk, men vi trenger å forskjønne gata og framheve gatas kvaliteter. For å få til dette har vi opprettet ei arbeidsgruppe, men vi trenger også et tettere samarbeid med kommunen på flere områder, sier Anne Gunn Brendstuen ved Ødegaarden Bakeri i Nedregate. 

Vil prioritere forskjønning

Flere næringsdrivende sentralt i Nedregate har tatt et initiativ  ved å telle antall personer som er ansatt i bedrifter og institusjoner med adresse i Nedregate.


Optimistisk for Nedregate:

- Vi blir her

Til tross for at nabobutikkene stenger og flytter, er Anita Kvernengen Moe positiv til å fortsette butikkdrift i Nedregate på Vinstra.

 

Fra Sentrum barnehage i nord til Sødorptunet i sør, inkludert ansatte i kommunehuset, så viser det seg at hele 661 personer har  sin daglige arbeidsplass i denne langstrakte gata.

– Vi har også tatt en telling av hvor mange kunder som er innom butikkene i Nedregate i løpet av ei uke, utenom Sødorptunet, og kom fram til et snitt på 2800 kunder per uke, forteller, innehaver av Tekstilbua i Nedregate, Anita Kvernengen Moe.

Etter de negative vinklingene på Vinstras Nedregate i regional presse, og etterfølgende facebookskriveri, kalte ordfører Rune Støstad tirsdag inn til et møte med flere næringsdrivende og gårdeiere sentralt i Nedregate.  På agendaen sto blant annet framdrift vedrørende forskjønning av gata og ønske om et tettere samarbeid med kommunen for å få fylt opp tomme lokaler. 

– Vi skal ta inn over oss at det trengs en tettere og bedre dialog og at forskjønning av gata skal  prioriteres. Mener det er slik at Nedregate er ei fylkesgate, og det begrenser hva kommunen kan gjøre av tiltak i gata. Samtidig har vegvesenet bestemt at  tettstedsutviklingsmidlene skal brukes i og rundt gamle E6, altså Øvregate. Det får vi ikke gjort noe med. Uansett er mange av de ønsker de næringsdrivende la fram sammenfallende med kommunens næringsstrategi vedtatt i siste formannskapsmøte. Vi får bestrebe oss å få til flere dialogmøter, påpeker ordfører Støstad.


Nytt vaskeri på Vinstra

Helga Engum åpner vaskeri i Nedregate på Vinstra.

 

Egen arbeidsgruppe

De handelsdrivende som deltok på møtet med ordføreren beskriver møtet som oppklarende, og forventer at forskjønningen av Nedregate nå blir gjennomført. Selv har de tanker om sommerlige torgdager og andre aktiviteter sentralt i Nedregate.


Motestugu stenger dørene

Det vart berre åtte månader for den "nye" Motestugu i Nedregata.

 

– Kommunen har gjort mye bra for oss i Nedregate, men de har også forsømt seg på en del områder.  Det er viktig at vi i Nedregate ikke blir glemt i den store handelssatsingen som foregår. Vi har erfart at vi i Nedregate ofte må tale med vår egen stemme, og vi må tenke annerledes enn kjøpesentrene gjør, sier Anne Gunn Brendstuen. 

– Hva med Vinstra Markedsforenings rolle – nå som dere danner en egen arbeidsgruppe i Nedregate?

– Det skal velges nytt styre og stell i markedsforeningen i løpet av mars, og det må jobbes for at foreningen jobber målrettet for å få markedsført Nedregate som ei komprimert og levende handelsgate – det er det vi er, og det er det vi ønsker å være, sier de handelsdrivende avslutningsvis.

Denne saka stod fyrst på trykk i papirutgåva av Dølen 23. februar. Abonnere på Dølen? Klikk her!