Bestilte narko i posten - gikk i fella

En midtdøl i 20-årene er dømt til 36 dagers betinget fengsel og 6.000 kroner i bot for innførsel og oppbevaring av ca. 100 gram Cannabis/Marihuana.

Narkotikaforsendelsen ble oppdaget i kontroll i Oslo.   Foto: Terje Lisødegård

Nyheter

Det var i juli og desember i fjor at mannen via nettet bestilte nærmere til sammen ca. 40 gram Cannabis. Bestillingen gikk til en leverandør i Tyskland. Den første sendingen i juli kom aldri til midtdølen, som derfor bestilte på nytt i desember. Begge sendingene ble avslørt i kontrollen i Oslo.

Ransaking avslørte mer

Han visste ikke at brevforsendelsen fra Tyskland i juli hadde blitt stanset av tollmyndighetene i Oslo. Politiet i Midtdalen fikk melding om beslagene fra Tollvesenet, og foretok derfor ransaking hjemme hos mannen. I en nattbords-skuff på mannens soverom fant politiet nesten 65 gram hasj.

Totalt dreier derfor siktelsen mot mannen seg om ca. 100 gram narkotika.

Selvmedisinering

Mannen har tatt tilståelsesdom i Nord-Gudbrandsdal tingrett, der han forklarte at narkotikaen var til selvmedisinering. Han har i ettertid søkt ruspsykiatrisk behandling og leverer urinprøver til sin fastlege, alt i den hensikt å komme ut av rusproblematikken.

Siktede har vedtatt dommen, som altså innebærer at han slipper å sone fengselsstraffen. Prøvetiden er to år. For at dommen skulle bli følbar for mannen, har tingretten idømt ham 6.000 kroner i bot.


Føler seg glømt:

– Slike vegar er ikkje ei turistbygd verdig

Skåbu bygdautval peiker på at bil- og gangvegar i bygda er stygge og skjemmande. Dei meiner kommunen forsømmer sine plikter i Skåbu.