Valgte å lytte til foreldrene:

AP snudde i skoleuke-saken

Arbeiderpartiet gjorde helomvending under tirsdagens kommunestyremøte, og valgte å videreføre dagens ordning med firedagers skoleuke.

Foreldre i Nord-Fron møtte manns- og kvinnesterke opp under tirsdagens kommunestyremøte.   Foto: Tone Sidsel Sanden

Kommunalsjef Irene Nystad kunne konstatere at det store engasjementet for firedagers skoleuke også kom til syne under tirsdagens møte.   Foto: Tone Sidsel Sanden

Nyheter

Det var knytta stor spenning til saken om skoleuke for 1.- og 2. klassingene i Nord-Fron under kommunestyremøtet tirsdag. Administrasjonens forslag var å øke til femdagers uke, noe som også ble vedtatt i HOK (utvalg for helse- oppvekst og kultur). Det var venta at APs flertall i kommunestyret også ville gå for dette.


Provoserte over politisk vedtak om femdagers skoleuke:

Foreldre ber om å blir hørt

En overvekt av foreldre i Nord-Fron komune ønsker å beholde en fridag for de minste skolebarna. De mener politikerne ikke lytter til hva de mener er best for sine egne unger.

 

Tar sjølkritikk

Overraskelsen var derfor stor da varaordfører Anne Sletten (Ap) gikk på talerstolen og sa at partiet ville velge å videreføre firedagers skoleuke.

- Vi har ikke kommunisert godt nok hvorfor vi hadde et ønske om å gjøre en endring, det tar jeg og vi sjølkritikk på. Våre vedtak skal reflektere folk sine meninger. Det er umulig å imøtekomme alle innspill og meninger, men vi har sett at tida ikke er moden for å gjøre en endring nå, sa Sletten.

Da brøt det ut spontan applaus i salen, fra de 35 tilhørerne som møtte opp.

Dermed har foreldrenes store engasjement i saken nådd fram.

- Jeg føler vi har engasjert oss bredt, både i media, på Facebook, og ikke minst i høringsprosessen. Vi har sagt vår mening, sa mor Ann Kristin Klypen til Dølen før kommunetyremøtet.


Fire- eller femdagers skoleuke i Nord-Fron:

Administrasjonen og politikere hører på pedagogene

I alle fall lytter de til noen av dem. For også pedagogene er delt i synet på hva som er det beste alternativet for de yngste skolebarna.

 

Takka foreldrene

Hans Petter Solberg (Sp) uttrykte også glede over at Ap snudde i saken, og han valgte også å rette en takk til foreldre og foresatte for engasjementet de har vist.

- Er det noe vi politikere savner, er det at folk engasjerer seg mer. Jeg hadde egentlig gitt opp, jeg, da jeg kom hit i dag. Men når enden er god, er allting godt, er det noe som heter. Jeg er også glad for uttalen til barnetalspersonen i kommunen, som var så tydelig på at firedagers skoleuke er det beste for barna. Jeg synes ofte at barna blir glømt i debattene, sa Solberg.

Ordfører Rune Støstad trakk fram de problemene skolene står overfor i dag, i sitt innlegg fra talerstolen - både frafall i skolen, og læringsutbytte med fire lange skoledager.

- Rådet fra administrasjonen er å øke til femdagers skoleuke, med fem kortere dager. Jeg tenker også på at det skal være like rettigheter for alle, og jeg vet at det ikke er lett for alle å ta seg fri en hel dag midt i uka. Men jeg ser også at det ikke er tid for å endre nå. Jeg skal leve godt med firedagers skoleuke for de minste skolebarna, sa Støstad.

Forslaget fra Ap ble da enstemmig vedtatt:

"Dagens ordning med firedagers skoleuke for elevene ved 1. og 2. trinn opprettholdes."