Vil ikkje ha steinuttak i Grindberget

Grøn lungeredning frå AP

Planutvalets vedtak om at Grindberget i Nord-Fron skal «vernast» er ikkje eit endeleg nei til grusuttak. – Men det er eit sterkt signal om at vi ikkje ønskjer det, seier Anne Kristine Lyslo og Terje Sørlie.

Sterkt signal Anne-Kristine Lyslo og Terje Sørlie frå Arbeidarpartiet i Nord-Fron er nøgd med at planutvalet i kommunen vil verne friluftsområdet ved Grindberget i Sorperoa.   Foto: Bjørn Sletten

Nyheter

Forslag om tilrettelegging for steinuttak i Grindberga kom som eit innspel til kommuneplanen sin arealdel ved planoppstart.