Lanserte nytt turkart

Sorperoa Friluftsgruppe har fått laget nye turkart over Sorperoa med omegn.

Olag Giverhaug og Sorperoa Friluftsgruppe lanserer nye turkart. 

Nyheter

Det har vært arbeidet med turkartet siden 2014, og den offisielle lanseringen foregikk under byfesten på Vinstra.

- I sommer er det gjort en omfattende besiktigelse i området med inntegning av de mest aktuell stiene, 22 stier i alt, og med en enkel beskrivelse av hver sti, forteller primus motor bak turkartet, Olaf Giverhaug.


"RypeRapporten" er klar!

Fjellstyrene har gjennomført sine takseringer og kan nå oppsummere sine takseringsresultater basert på årets august-takseringer fra statsallmenningene i Sør-Norge.

 

Infotavler og gapahuker

I fobindelse med utarbeidelsen av det nye kartet har det blitt bygget flere gapahuker i turområdet, og nye informasjonsskilt er også utplassert.

- Vi har vært bevisste på å få brukt de rette navn på turstiene som opprinnelig er gamle seterråk. På informasjonsskiltene har vi også spedd på med lokalhistorie fra turområdet - lokalhistorie som lokalkjente sambygdinger har kunnet fortelle om. Vi håper dette kartet kan være til god nytte og inspirasjon for turglade folk, og allerede i morgen, søndag, arrangerer vi "Kom deg ut dagen" i samarbeid med DNT. Oppmøte er klokken 10 nederst i Øldalen ved Kleivane, og turen passer for alle - til og med de med barnevogn, reklamerer Giverhaug.