Valgkamp på ungt vis

7. klassingane ved Kvam skole har fått prøve seg som debattantar.

Engasjerte og aktive elevar i 7. klasse, har fått prøve seg som politikarar denne veka.   Foto: Anette Storbråten

Nyheter

Stortingsvalget engasjerer også framtidas velgjarar. I 7. klasse ved Kvam skole har dei også teke valet inn i klasserommet og aktivt prøvd seg på kva det vil seie vera politikar og sitte i ein debatt.

- Vi har hatt ein felles time med informasjon om politikk, politiske part og ulike omgrep. Så fekk elevane trekke eit politisk parti dei skulle representere, fortel lærar Anette Storbråten.


Ble lokalveg - mista skoleskyss

Kommunen mener vegen er trygg som skoleveg

Eline Bakken og Magnus Jetlund fra Sør-Fron fikk i sommer beskjed om at de ikke lenger får skoleskyss, nå da gamle E6 har blitt lokalveg. Familien reagerer sterkt på kommunens framgangsmåte.

 

Saklege og engasjerte

Elevane gjekk ivrig inn i arbeidet. Dei fann ut mest mogleg om partia, og kva for hjartesaker dei har. Så var det å finne ut korleis en skulle argumentere for å stemmer til "sitt" parti.

- I debatten satt elevane i panel og deltok aktivt i debatten. Elevane var saklege, veldig enagsjerte og dei tykte det var kjempegøy, fortel ein fornøgd lærar.

- Elevane lurte på om vi ikkje kunne gjere dette fleire gonger, legg ho til.

I tillegg til å ha eitt parti å representere, hadde elevane frå Kvam i oppgåve å sette seg inn i politikken til eit anna parti også.

Dette må lova godt for ungt politisk engasjement i framtida, tenkjer vi i Dølen.

Og desse elevane vil nok også følge ekstra godt med på valet denne gongen.