Møkk rett i bekken

Stubbrudbekken i Sødorp ble mandag ettermiddag fylt med rennende møkk.

Stubbrudbekken ved bommen øvst i Sødorp, fotografert mandag ettermiddag. 

Nyheter

I følge landbrukskontoret i Nord-Fron, kommer avrenningen med møkk i fra et nydyrkningsområde rett opp for bommen inn til Peer Gynt Seterveg på Sødorpfjellet.

- Under arbeid med gjødsling løsnet en kobling på en slange. Det medførte ukontrollert spredning av møkk, som deretter rant ned i Stubrudbekken rett ved, forteller Skobrukssjef ved landbrukskontoret, Geir Groven til Dølen.


Ulberg vart Årets Midtdalsbonde

Fredag kveld vart utmerkinga Årets Midtdalsbonde delt ut, og i år gjekk den gjeve prisen til Hans Mathias Ulberg frå Sør-Fron.

 

Ber hytteeiere ta kontakt

Forurensningen har medført at alle beboere med brønnvann nede i Sødorp er blitt varslet om det inntrufne. Men landbrukskontoret har ingen varslingsrutine som innbefatter hytteeiere med egen brønn.

- Det er kun et fåtall husstander nede i Sødorp som har egen brønn, men vi har varslet dem det gjelder og bedt de være obs og følge med om vannet blir misfarget eller illeluktende. Vi må be alle hytteeiere som har brønn langsmed Stubbrudbekken nedenfor bommen og i området Tekomorkvegen mot Sulvollane, om å ta kontakt med kommunen så fort som råd. Vi må gjøre det som kan så ingen blir forgiftet, sier Groven.

Utover kvelden i går og i natt, har det blitt utført gravearbeider ved det aktuelle nydyrkingsfeltet for å stoppe tilsig av mer møkk ned i Stubbrudbekken.