Rett i grøfta

Bilist bommet på avkjøringsveg ved Sødorptunet.

Bilen kjørte i grøfta rett ved stikkveg til Sødorptunet og Toksevegen. 

Nyheter

Første dag med nytt kjøremønster på gamle E6 utenfor Sødorptunet, medførte at en bilist havnet i grøfta.


Nå har dei fått gratis skoleskyss

Eline Bakken og Magnus Jetlund har fått innvilga gratis transport til skolen.

 

Flere stikkveger

Gamle E6 forbi Sødorptunet kjøpesenter har vært stengt grunnet bygging av ny infrastruktur. Omleggingen medfører nytt kjøremønster, og flere halvferdige stikkveger inn til både kjøpesenteret, Toksevegen, Sødorp skole og Kapellvegen er åpnet. Første dag med åpning av nytt kjøremønster medførte at en uheldig bilist havnet i grøfta. Det foregår fortsatt mye graving og omlegging av stikkveger i området, og trafikkbildet er tydeligvis forvirrende for trafikantene.