Kommunene og Innlandet politidistrikt samarbeider

Skal fange opp personer i risikosonen for radikalisering

Politiet og kommunene i Innlandet starter samarbeid om forebygging av radikalisering. Torsdag gikk en felles fagsamling av stabelen.

På kurs Svein Morten Laingen (f.v.), Veronica Rognli og Jon Reidar Gaarden er politikontakter for henholdsvis kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Nå har de vært på kurs sammen med kommunenes radikaliseringskontakter.   Foto: Tone Sidsel Sanden/arkiv

Nyheter

Innlandet politidistrikt inviterte sist torsdag kommunene til oppstartsmøte og fagsamling om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kommunene i Innlandet har etter oppfordring fra politiet oppnevnt en radikaliseringskontakt,  som møtte sammen sin lokale politikontakt.  I Innlandet politidistrikt er det 37 politikontakter, og i Midtalen er det Svein Morten Laingen (Ringebu), Veronica Rognli (Sør-Fron) og Jon Gaarden (Nord-Fron) som er bindeleddet mellom kommunene og politiet.


Bidrar til tettere samarbeid med kommunene

De er Midtdalens nye politikontakter

Med egne politikontakter, går samarbeidet politi og kommune inn i mer formaliserte rammer. Målet er å skreddersy et tjenestetilbud for den enkelte kommune.


Øke kompetanse og fokus på radikalisering

 – Det er kommunene som ser mennesker i det daglige, og det er her en kan yte lavterskel forebygging eller fange opp personer i risikosonen, sier Arne Wiggo Rognås, leder for strategi og forebyggende seksjonen ved Hamar politistasjon.

Rognås mener at et godt samarbeid mellom politiet og kommunene er avgjørende i det kriminalitetsforebyggende arbeidet generelt.

Politiet melder i en pressemelding torsdag, at oppstartsmøtet var med på å heve kunnskapen og oppmerksomheten omkring dette samfunnsproblemet. Eksempelvis rutinene for å forebygge, avdekke og håndtere radikalisering og ekstremisme.

- Politiets sikkerhetstjeneste ga en grundig orientering om hva slags indikatorer som kunne tyde på at en person er, eller er i ferd med å bli, radikalisert. De kommunale radikaliseringskontaktene fikk også en god innføring i hva som kan være motivet for å bli radikalisert, for eksempel søken etter tilhørighet og vennskap, heter det i pressemeldingen.

- Økt fokus, bedre kompetanse og gode rutiner vil være viktige bidrag til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, sier Rognås.