Rydder snøtunge tre som kan være trafikkfarlige

Etter den siste ukas snøfall, er det mye snø på trærne og mange kan henge inn i vegbanen. Statens vegvesen har bedt sine entreprenører undersøke riks- og fylkesvegene og fjerne trafikkfarlige trær.

Vegvesenet har gitt sine entreprenører beskjed om å sjekke vegene for snøtunge tre som kan være trafikkfarlige.   Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Nyheter

Det har kommet mye snø i Oppland siden julehelga. Kombinert med forholdsvis mildt vær, gir dette utslag i snøtunge trær, som kan falle over så vel veger som strømledninger.

Statens vegvesen har nå satt driftsentreprenørene sine i Oppland i sving, for å sjekke trær som henger over vegbanen.

- Alle entreprenører som har driftskontrakter med vegvesenet i Oppland er nå ute og ser etter trær som kan utgjøre en trafikkfare, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud.


Fare for brudd på strøm og telefon

Tung snø og is medfører risiko for brudd på linjene for strøm og telefon i vårt distrikt.

 

Trenger ikke varsle

Vegvesenet frykter at tre kan brekke og skape trafikkfarlige situasjoner.

- Det vil ta noe tid å få sett over hele riks- og fylkesvegnettet i fylket, men etter hvert vil vi få oversikt over situasjonen og få fjernet trær som henger inn over vegbanen eller har veltet, sier Stensrud.


Trøblete brøyting

Langtidsparkering og forlatte biler gir utfordringer for brøyterne.

 

Ettersom vegvesenets entreprenører er oppmerksomme på situasjonen med snøtunge trær, trenger trafikantene ikke å varsle om trær som henger over vegbanen der de kjører.

Skulle de derimot komme til et sted der et tre har falt over vegen og sperrer for trafikken, kan de ringe Vegtrafikksentralen på tlf. 175, opplyser Stensrud.

- Store snømengder i skogen gjør også at faren for å kjøre på elg, hjort og rådyr øker. Det er derfor viktig å følge godt med på vegstrekninger der det er skiltet med fare for kryssende hjortevilt, sier Asbjørn Stensrud.