Nye takster på E6

Det blir reduksjon i bompengetakstane langs E6 og langs fylkesveg 312 frå fyrste mars.

Nye bomtakstar frå 1. mars.  Foto: Guro Vollen/arkiv

Nyheter

Bompengetakstane blir endra som følge av at Stortinget har løyvd eit tilskot for å redusere takstane utanom byområde.

Tilskotet vil bli årleg dersom Stortinget held fram med bevilgarpengar til ordninga. Målet med tilskuddet er å redusere bompengebelastninga for bilistar og motivere bompengeselskapa til gjennomføring av bompengereformen, heiter det i eit pressemelding frå Statens vegvesen måndag.


Slike er dei nye takstane:


E6 Odenrud (Frya-Sjoa)Kr. 33Kr. 66
E6 Hardvollsmorka (Frya-Sjoa)Kr. 22Kr. 44
E6 Teigkampen (Frya-Sjoa)Kr. 30Kr. 60
E6 Bjørkerusten (Frya-Sjoa)Kr. 15Kr. 30
Fv. 312 Hesteskobakken (Frya-Sjoa)Kr. 16Kr. 32
Fv. 312 Moastugu (Frya-Sjoa)Kr. 11Kr. 22


Samarbeid med Eidsiva og GE

Fiber til Kvamsfjellet

Nord-Fron kommune inngår avtale om utbygging av fiber til hyttene på Kvamsfjellet.