Folkemøte om Vinstra 2046

Førstkommende mandag presenteres nye skisser av framtidas Vinstra.

Førstkommende mandag presenters nye planer for Vinstra 2046 - framtidsbyen. 

Nyheter

Vinstra 2046 er et langsiktig prosjekt som skal bidra til økt bolyst og handel, og nye skisser med framtidige visjoner er nå klare. Innbyggerne inviteres til besiktigelse av skissene og til å si sin mening under et folkemøte på Peer Gynt spiseri mandag ettermiddag.

- Dette blir den tredje verkstedsamlingen i Prosjekt Vinstra 2046. Ved siden av innspillene fra de forskjellige involverte grupper, ønsker vi flere innspill fra innbyggerne for å stake ut vegen videre, sier prosjektleder Håkon Hermansson og ordfører Rune Støstad.


Utviklingsprosjektet for Ringebu stavkyrkje og prestegarden har fått sin vegvisar

Som ein «potetprest» for kunst og kultur

Eivind Slettemeås har gjort seg nokre tankar om kor komplekst prosjektet han har tatt på seg er.

 

Nedregate og Lomoen

I de nye skissene er en del forutsetninger spikret og et par tiltak er på plass ved TIP-byggene. Blant annet er både Nedregate og store deler av Lomoen definert som sentrumsområder. Men de vil utvikle seg forskjellig.

- Nedregate ligger der med sin bebyggelse og sine etablerte sentrumsfunksjoner. Hovedprioriteringene der er forskjønning og fortetting hånd i hånd med de mulighetene vi har omkring historiske bygg og nærheten til elva. Men vi er i stor grad prisgitt de tiltak Jernbaneverket velger å prioritere omkring stasjonsomådet, sier Hermansson.

På motsatt side, derimot, er det større muligheter for nyskaping, i følge prosjektleder Hermansson.

- Her utpeker området foran TIP-byggene ved den videregående skolen seg, og planene om campingplass ved ytre Odden, er meget spennende - der ligger det muligheter. Vi har allerede på plass tiltaket med en ny bussterminal finansiert av fylket i området ved skolen, og kommunen har satt av midler til å åpne elva Givra gjennom dette området. Men dette området har fortsatt igjen mye areal som skal fylles med innhold. Vi trenger innspill til dette, påpeker Hermansson.

- Skissene gir en visualiering av hvordan det kan bli i Lomoen, og det ene forslaget er på ingen måte mostridende til andre. Det fine er at vi i Lomoen har veldig mye areal å ta av både med tanke på næring og boligbygging, sier ordfører Støstad.