Dette er ingen rundkjøring ...

Skal fylles med snø og bygges om

- Nei, dette er ingen rundkjøring. Det sier ekspert på rundkjøring i Statens vegvesen, Kjell Seim.

Designfeil medfører at den fartsdempende portalen inn til Vinstra fungerer som rundkjøring. Nå skal den først fylles med snø, og så bygges om. 

Denne får en soleklar null som rundkjøring.– Denne får en soleklar null som rundkjøring.

Kjell Seim, seksjonssjef med ansvar for trafikksikkerhet og forvaltning, samt rundkjøringsekspert i Statens vegvesen
Nyheter

”Rundkjøringen” han omtaler, er trafikkelementet som erstattet rundkjøringen på gamle E6 inn til Vinstra fra sør. Et element som har til hensikt å framstå som en slags portal inn til Vinstra på gamle E6, som i dag har får navnet Gudbrandsdalsvegen. I tillegg til å fungere som portal, skal den også sørge for at trafikantene senker farten betraktelig inn mot 40-sona gjennom Vinstra.