Ber om umiddelbar båndtvang i Ringebu

Som følge av «ekstraordinære forhold» for vilt, ønsker administrasjonen å innføre båndtvang for hunder med umiddelbar virkning.

I bånd: I henhold til forslaget, må alle hunder som ikke er unntatt regelverket gå i bånd. Hastevedtakene behandles i kommunestyrene neste uke.   Foto: Maria Kampesæter Kleiven/arkivfoto

Nyheter

I hastevedtaket, som ble lagt fram for utvalg for miljø, utmark og landbruk (MUL) i Ringebu onsdag, ber administrasjonen, med hjemmel i Lov om hundehold, at politikerne vedtar en umiddelbar båndtvang i kommunen.

Bakgrunnen er forholdene for viltet, med store snømengder og tidvis streng kulde denne vinteren.

Hastevedtaket gikk gjennom i utvalget og skal nå behandles av kommunestyret i neste uke. En slik bestemmelse vil vedvare fram til den ordinære båndtvangen trer i kraft 1. april.

Også i Sør-Fron skal et tilsvarende hastevedtak opp til behandling i kommunestyret 12. februar.

I henhold til lovverket, kan overtredelser straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder. Hunder som brukes i aktiv tjeneste (toll, politi og lignende), til jakt, ettersøk eller dressert bufehund er unntatt fra regelverket.


Løse hunder i skiløypa

Ber folk ha hundene sine i band

Løse hunder i skiløypa oppleves skremmende for fire år gamle Milea. Nå ønsker familien Kalstadstuen Wahlquist en skjerping av båndtvangreglene.