Etterslep på utdanningskrav i skolen

Mange av lærerne i grunnskolen i Oppland oppfyller ikke kravene til fordypning.

Kompetansekrav: Innen august 2025 må samtlige lærere i norsk, engelsk og matte oppfylle krav til fordypning, for å kunne undervise.  Foto: Silje Josten Lien/illustrasjonsfoto

Nyheter

Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at tre av ti mattelærere i grunnskolen i Oppland mangler nødvendig fordypning i faget. I engelsk mangler annenhver lærer fordypning.

Matte øverst på lista

I Nord-Fron er andelen lærere som mangler tilstrekkelig fordyping størst innenfor engelsk, 44 prosent av lærerne i faget trenger videreutdanning, ifølge tallene fra departementet.

I Sør-Fron er andelen lavere, men også der er engelsk faget som havner «på toppen», med elleve prosent. I Ringebu er andelen størst innenfor matte, i underkant av en tredjedel av lærerne trenger etterutdanning i faget.


Ny app gjør terskelen for å ta kontakt med rådgivere i skolen lavere

Flere elever bruker nå en egen app for å kontakte Elevtjenesten ved Vinstra vidaregåande skule.

 

På plass innen 2025

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i fagene matte, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minst 30 studiepoeng i fagene.

Tilsvarende for lærere på ungdomsskolen er 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene. Ansvaret for at lærerne får nødvendig etterutdanning ligger hos skolene og den enkelte kommune.

Over halvparten fikk tilbud

– Jeg forventer at alle kommuner har kartlagt behovet for videreutdanning i sine skoler, og at de har utarbeidet langsiktige planer for hvordan kompetansekravene skal oppfylles. Lokalpolitikerne må prioritere videreutdanning i 2018 og fremover, uttaler kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

I fjor fikk 267 lærere av 420 søkere tilbud om videreutdanning i Oppland. Lærerne kan ta etterutdanning i alle fagskolen underviser i.Kommunene tar et solid digitalt løft for skolene

Med digital undervisning skal skolen spille mer på lag med elevene.