Ingen søkere fra Midtdalen

Kulturminnefondet lyser for femte år på rad ut midler til straks- og sikringtiltak. I 2017 søkte ingen midtdøler om støtte.

Flikking: Personer som eier verneverdige kulturminner kan søke om midler til strakstiltak hos Kulturminnefondet. Ingen midtdøler søkte i 2017.   Foto: Tor Larsen/illustrasjonsfoto

Nyheter

Det opplyser kommunikasjonsrådgiver i Kulturminnefondet, Linda Cathrine Herud.

For femte år på rad lyser fondet ut midler til straks- og sikringstiltak på bygninger og andre kulturminner. I fjor kom det ikke inn en eneste søknad fra de tre midtdalskommunene.

Vil hindre forfall

Midlene er myntet på private eiere av verneverdige kulturminner. Hensikta er å hindre at kulturminner forfaller mer, i påvente av istandsetting. Også mindre prosjekter, med formål om istandsetting, kan få støtte.

I 2018 er potten på fire millioner kroner. Søkerne vurderes individuelt.

- Får man støtte, er maksbeløpet 50 000 kroner, og vi støtter inntil 50 prosent av prosjektets kostnader, forteller Herud. Dugnadstimer og eget materiale/egne maskiner dekkes ikke av ordningen.

Ingen seminarstøtte

Arbeid som kan få støtte er midlertidig tetting av tak, dører og vinduer, avstiving med midlertidige sikringsanordninger for å hindre utglidning og sammenrasing, og mindre tiltak eller enkle reparasjoner.

Freda kulturminner omfattes ikke av ordningen.


Etterlyste politisk vilje

Prioriterer næringsutvikling, ikke kulturminneplan

Nord-Fron kommune har ingen kulturminneplan å forholde seg til i byggingen av byen Vinstra.

 

Heller ikke innen kategorien fag- og håndverksseminarer kom det inn søknader fra Midtdalen i løpet av fjoråret. Denne potten er i år på 500 000 kroner og skal bidra til kompetanseheving innen eldre tradisjonshåndverk og faglige kurs/seminarer.