Overholder responstidskrav

Politiet i Innlandet nådde kravene til responstid på utrykninger i løpet av fjoråret. Minst er marginene i grisgrendte strøk.

Hasteoppdrag: Politiet i Innlandet nåde kravene for responstid på hasteoppdrag i løpet av fjoråret.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Tall fra Innlandet politidistrikt fra 2017 viser at målene for responstid ved hasteoppdrag er oppfylt. Disse kravene deles inn i tre såkalte tetthetskategorier, ut ifra størrelse på befolkning i det aktuelle området.

Størst avvik ved stor avstand

For steder med mer enn 20 000 innbyggere, er kravet at patruljen skal rykke ut på under 15 minutter i 80 prosent av oppdragene. I fjor brukte politidistriktet i snitt 11,23 minutter i denne kategorien. For steder med mellom 2 000 og 19 999 innbyggere er kravet 20 minutter, og gjennomsnittlig tidsbruk for patruljene her var 15,07 minutter.

- De største avvikene finner vi i områder med store avstander og minst befolkning, sier visepolitimester i Innlandet politidistrikt, Arne Hammersmark.


Uviss økning i antall voldssaker

Antallet anmeldte voldssaker i Midtdalen ble ifølge politiets statistikker doblet fra 2016 til 2017. Det får lensmannen til å lure.

 

- Ingen store forandringer

Den siste kategorien, som i hovedsak dekker utkantstrøkene, er steder med inntil 2 000 innbyggere. Der er målet 35 minutter. Gjennomsnittlig tidsbruk var her på 33,58 minutter.

- Vi er ganske fornøyde med tallene, det er i snitt det vi klarer å få til. Vi vil forsøke å forbedre dette på sikt, men vi vil, med den nye organiseringa, sitte med de ressursene vi har. Så det er ikke forventning om store forandringer, sier visepolitimesteren.


24 nye årsverk, økt innsats mot overgrep mot barn og etablering av dyrepoliti

I overkant av tre millioner kroner er satt av til arbeidet mot overgrep mot barn på budsjettet for Innlandet politidistrikt.