Fikk hjertestarter av Lions

Da den gamle hjertestarteren på legekontoret i Sør-Fron sang på siste verset, ble Lions kontakta. Nå er en ny på pass, med støtte fra foreninga.

Overrekkelse: Jan Tveit, Eivind Holen, Nils O. Hagen og Erik Otto Lund fra Lions Sør-Fron overrakte hjertestarteren til Kristine Brenden Kolås og Elisiv Teigen.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

- Vi er utrolig takknemlige for at vi har fått denne i hus! Legesekretær Kristine Brenden Kolås klapper en grønn plastboks, som inneholder er helt ny hjertestarter.