Røde Kors opplever stadig økning i redningsoppdrag: - Ta forholdsregler

Fjellene i hele Gudbrandsdalen venter storinnrykk i påska. Røde Kors er i beredskap, men håper de får mindre å gjøre enn i fjor.

I 2016 viser beredskapsrapporten til Røde Korps at det var en økning i redningsoppdrag. Røde Kors hjelpekorps 

Nyheter

-Vi oppfordrer alle som skal ferdes i fjellet å tilegne seg grunnleggende kunnskap i snø- og skredproblematikk, sier leder i Lom og Bøverdalen Røde Kors hjelpekorps, Torstein Nordal.

Frikjøring

Nordal mener at en gjennom å tilegne seg kunnskap kan kjenne igjen og unngå skredfarlig terreng.

- På NVEs nettside, varsom.no, finner du også alltid oppdaterte skredvarsler og anbefalinger, sier han.


Gode tips for å unngå skred
 • Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i hva de ulike faregradene og skredproblemene vil bety for din ferdsel i skredterreng.
 • Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå. Sjekk værmeldingen på yr.no
 • Følg med på de faretegnene på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning.
 • Ha gode ferdselsrutiner. Gå i skredutsatte områder én og én eller hold god avstand til hverandre. Stopp/vent kun på trygge stoppesteder, steder hvor du ikke kan løse ut skred og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra.
 • Vær i stand til å gjenkjenne snøskredutsatt terreng. Hvor kan det gå skred, og hvor langt kan skredet gå?
 • Gjør alltid gjennomtenkte veivalg, still deg selv spørsmålet "hvorfor kan jeg ferdes her"?
 

Påsketuristene har begynt å innta fjellene i Gudbrandsdalen, og med strålende værmeldinger, ligger snøen der fristende, også for de som liker frikjøring. 

- Vær godt forberedt

I følge Røde Kors sin Beredskapsrapport for 2016 oppleves det en stadig økning i antall søk- og redningsoppdrag. En stor del av økningen skyldes ifølge rapporten økt tilstrømning av turister til kjente fjellområder, samt mer ekstrem bruk av fjellet.

- Vi ser en mye større bruk av fjellski og randonee, og mange oppsøker skredutsatt terreng. Det er i utgangspunktet svært positivt at folk bruker fjellet både sommer og vinter, det gjelder bare å være godt forberedt og ta noen forholdsregler, sier Nordal.


Hvis noen blir tatt av skred i fjellet
 • Vurder først om det kan gå nye skred.
 • Merk deg stedet hvor mennesker sist ble sett. Benytt dette som utgangspunkt for hvor du velger å starte søket.
 • Sett i gang leting øyeblikkelig.
 • Beveg deg hurtig over skredet og se om det stikker fram noe utstyr som kan være skredtattes.
 • Stikk søkestangen/skistaven langt ned i snøen der det er mest sannsynlig å finne noen.
 • Elektronisk sender/mottaker-utstyr, spade og søkestang er de mest effektive hjelpemidlene for kameratredning. Lær deg å bruke utstyret. Ta et kurs hos godkjente kursarrangører eller øv med erfarne før turen.
 • Det er viktig å varsle den organiserte redningstjenesten raskt ved å ringe 112. Det kan ta flere timer før redningstjenesten når fram til ulykkesstedet.
 • Etter 15 minutter reduseres sjansen for å overleve dramatisk. Derfor er det svært viktig at kameratredning gjennomføres, så lenge det er trygt å bevege seg i området.
 • Flest mulig må bli igjen i skredområdet for å lete i oppstartsfasen.
 

Fanget i terrengfelle

De aller fleste skred som rammer skiløpere er såkalte flakskred. Flakskred løsner først og fremst i snøtunge lesider med 30-60 graders helling. De løsner enten av seg selv eller på grunn av ytre påvirkning som fra en skiløper.

- Den beste måten å unngå å bli tatt av skred på, er å unngå områder der man kan utløse skred eller hvor skred kan gå over der man ferdes. Unngå derfor terreng brattere enn 30 grader og bekkedaler. Bekkedaler gir god le for vinden og samler snøen effektivt, sier hjelpekorpslederen.

- Går det skred i slike områder kan man bli fanget i en terrengfelle uten fluktmuligheter, legger han til.


Hvis du selv blir tatt av skred
 • Prøv å komme deg unna ved å skli på skrått ut av skredet.
 • Klarer du ikke å komme deg unna, prøv å bli kvitt ski og staver. De vil trekke deg ned i skredet.
 • Prøv etter beste evne å holde munnen fri for snø, og prøv om mulig å opparbeid deg en pustelomme i snøen ved å holde armene foran ansiktet.