Alle vil ha egga, men ingen vil ha høna …

I Norge finnes det over 4,3 millioner høner som sørger for at vi får i overkant av 200 egg hver i året.

Vi produserer 200 egg per innbygger i Norge. 

Nyheter

Norsk eggproduksjon går ikke den veien høna sparker – snarere tvert imot. Nordmenn er et eggspisende folk, og vi spiser stadig mer. I 2016 ble det produsert 68 millioner kilo egg. Dette er en økning på 38 prosent fra 1995.

    - Fordelt på befolkningen blir det i snitt 13 kilo egg, altså i overkant av 200 egg hver, sier Anne Ingunn Løvberget, rådgiver i seksjon for eiendoms-, areal og primærnæringsstatistikk i SSB.


Gode tips for å unngå skred
  • Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i hva de ulike faregradene og skredproblemene vil bety for din ferdsel i skredterreng.
  • Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå. Sjekk værmeldingen på yr.no
  • Følg med på de faretegnene på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning.
  • Ha gode ferdselsrutiner. Gå i skredutsatte områder én og én eller hold god avstand til hverandre. Stopp/vent kun på trygge stoppesteder, steder hvor du ikke kan løse ut skred og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra.
  • Vær i stand til å gjenkjenne snøskredutsatt terreng. Hvor kan det gå skred, og hvor langt kan skredet gå?
  • Gjør alltid gjennomtenkte veivalg, still deg selv spørsmålet "hvorfor kan jeg ferdes her"?

Flere høner på færre bedrifter

Hønene som produserer disse egga, blir det også stadig flere av. Men over tid har eggproduksjonen blitt konsentrert på en stadig mindre andel av jordbruksbedriftene.

–I 1959 var det 85 600 jordbruksbedrifter som til sammen hadde 2,7 millioner høner. I 2017 var det 4,3 millioner høner fordelt på snaut 2 000 jordbruksbedrifter, forklarer Løvberget.


Røde Kors opplever stadig økning i redningsoppdrag: - Ta forholdsregler

Fjellene i hele Gudbrandsdalen venter storinnrykk i påska. Røde Kors er i beredskap, men håper de får mindre å gjøre enn i fjor.

 

Upopulært hønsekjøtt

Høner for eggproduksjon blir utrangert når de er rundt 18 måneder gamle. Løvberget forteller at hønsekjøtt tidligere var et viktig biprodukt til eggproduksjonen, men at populariteten har dalt over årenes løp.

–Fra 1990-tallet til 2016 har årsproduksjonen av hønsekjøtt avtatt fra 3 000 tonn til 1 000 tonn, og prisen har etter hvert blitt svært lav, sier Løvberget.


Barbro og Bjørn fra Fåvang sin eliteokse har solgt 136 000 doser sæd internasjonalt

NRF-oksen 11078 Gopellen fra oppdretter Barbro Braastad og Bjørn Sønstevoldhaugen fra Fåvang fikk Genos eksportpris for 2017.

 

Men kylling vil vi ha

Produksjonen av annet fjørfekjøtt enn hønsekjøtt har økt kraftig siden slutten av 1960-tallet. Økningen har vært særlig stor fra rundt 1990 og framover.

–Fjørfekjøtt utgjorde 9 prosent av all norsk kjøttproduksjon i 1990, mens den lå på 28 prosent i 2016. Av dette er 88 prosent kylling og 10 prosent kalkun. Høns og and utgjør til sammen bare 2 prosent, forteller Løvberget.