Nå kan du søke i over 30 000 bjørneprøver

Rovdata har oppdatert Rovbase med resultata fra fjorårets innsamling og DNA-analyser av bjørneprøver i Norge.

Bjørnespor: Nå kan ein søkje på alle registrerte spor etter rovdyr i ein felles database.   Foto: Magne Aasheim/SNO.

Nyheter

Dermed kan en nå søke opp resultata fra ca. 33 000 analyserte prøver fra Norge og Sverige i Rovbase, og resultata strekker seg helt tilbake til 2001.

– Vi har oppdatert Rovbase, som er en felles skandinavisk database for miljøforvaltningen, med resultatene fra den norske DNA-overvåkingen av brunbjørn i 2017. DNA-analysene er utført ved NIBIO Svanhovd. Publikum kan nå søke i resultater fra til sammen over 30000 innsamlete skit- og hårprøver og fra over 1000 døde bjørner i Norge og Sverige som er analysert de siste tiårene, forteller Henrik Brøseth, fagansvarlig i Rovdata.


Fakta om overvåkningen av brunbjørn i Norge
  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Overvåkingen er hovedsakelig basert på DNA-analyser av ekskrementer og hår, som blir samlet inn i felt.
  • Innsamlingen blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark.
  • Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • NIBIO Svanhovd utfører DNA-analyser av de innsamlete prøvene på oppdrag fra Rovdata.
  • I 2016 ble det påvist 125 bjørner innenfor landets grenser ved hjelp av metoden.
 

Stor kunnskapsbase

Brunbjørn regnes som en av de fire store rovdyrene i Skandinavia og Norge og Sverige deler en felles bestand av arten. Siden 2001 i Sverige og 2005 i Norge er det gjennomført ulike datainnsamlinger ved bruk av DNA-analyser på bjørn i begge land. Det har medført store mengder data og mye ny kunnskap om arten i Skandinavia.

– DNA-analysene har gitt oss kunnskap om hvor og når over 5000 ulike bjørneindivider er påvist opp gjennom årene. Dette er informasjon som ligger åpent tilgjengelig for publikum og som er mulig å søke seg gjennom, forklarer Brøseth.


Påsketuristene finner vegen til hotellene i Midtdalen - går mot rekorder i fjellet

Strålende værmeldinger og sikre snøforhold gir hotellnæringa godt belegg av påsketurister, både fra inn- og utland.

 

Fulgt bjørner over mange år

I Rovbase vil du finne informasjon og kartvisninger av data fra overvåking av bjørn i Norge og Sverige. DNA-metoden av innsamlete prøver avslører hvor ulike bjørner har oppholdt seg, og gir blant annet et bilde av arealbruken i tid og rom.

– Sammenstiller vi data fra flere land kan vi se individer som lever i grenseområdene og bruker arealer i begge land, samt utveksling av individer over landegrensene. Det gir en veldig god oversikt over totalbestanden av bjørn i Skandinavia, forklarer Brøseth