Over en halv million jegere

For første gang har mer enn en halv million nordmenn mulighet til å gå på jakt.

Flest jegere bor i Trøndelag, og 14 prosent av norske jegere er kvinner. (Illustrasjonsfoto: Tor Larsen) 

Nyheter

Flest jegere bor i Trøndelag, og 14 prosent av norske jegere er kvinner. I alt var 501 000 nordmenn oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2017/2018, viser statistikken over registrerte jegere.


Felte meir elg

Talet på elg skote i jakt aukar i Midtdalen. Jaktåret 2017-18 måtte 556 elgar bøte med livet i møte med jegaren.

 

Stadig flere kvinner

Disse fordelte seg på 431 000 menn og 70 000 kvinner. For 15 år siden var 371 000 nordmenn oppført i Jegerregisteret, og kvinneandelen var litt over 8 prosent. I løpet av denne perioden er antallet kvinner blitt mer enn fordoblet, mens antallet menn har økt med 27 prosent. I alt 202 300 nordmenn betalte jegeravgiften for jaktåret 2017/2018. Det er omtrent det samme som i foregående jaktår. Kvinner utgjorde knapt 9 prosent av disse. I alt betalte 17 700 kvinner jegeravgiften for jaktåret 2017/2018, som utgjør en økning på 5 prosent fra foregående jaktår. Av dem som bestod jegerprøven siste jaktår, var 29 prosent kvinner.


Skaff deg midler fra "Statskogmillionen"

I år deler Statskog ut én million kroner til friluftstiltak og -aktiviteter for å få folk ut i norsk natur.

 

Trøndelag har fleste jegere

I årevis har Akershus hatt flest betalende jegere. Fra 2018 er Trøndelag blitt ett fylke, og er nå det fylket som i særklasse har flest jegere. Av alle norske menn over 16 år betalte i underkant av 9 prosent jegeravgiften i jaktåret 2017/2018.  I jaktåret 2017/2018 betalte 16 prosent av mennene og 3 prosent av kvinnene i vårt nordligste fylke jegeravgift. Hedmark fulgte deretter med en andel på henholdsvis 15 og 2 prosent.