Rekordproduksjon av kjøt i Norge

13 prosent av sauekjøtet og 16 prosent av storfekjøtet kjem frå bønder i Oppland, viser ferske tal frå Statistisk Sentralbyrå.

16 prosent av saukjøtet i Norge blir produsert i Oppland. (Foto: Fride Gunn Rudi) 

Nyheter

Samla kjøtproduksjon auka med 2 prosent frå 2016 til 2017 og utgjorde 351 300 tonn. Det var vekst for alle kjøtslaga unnateke svinekjøt. Rogaland er framleis Noregs største kjøtfylke.


Over en halv million jegere

For første gang har mer enn en halv million nordmenn mulighet til å gå på jakt.

 

Storfekjøt auka med 4 prosent

Av i alt 85 200 tonn storfekjøt blei 17 prosent produsert i Rogaland. Deretter følgde Oppland og Nord-Trøndelag, kvar med 16 prosent av storfekjøtproduksjonen.

27 000 tonn sauekjøt

Sauekjøtproduksjonen auka med 1 500 tonn til 27 000 tonn i 2017. Ein femtedel av dette kom frå Rogaland, medan 13 prosent kom frå Oppland. Fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland hadde kvar for seg 9 prosent av sauekjøtproduksjonen.


Skaff deg midler fra "Statskogmillionen"

I år deler Statskog ut én million kroner til friluftstiltak og -aktiviteter for å få folk ut i norsk natur.

 

137 000 tonn svinekjøt

Det blei produsert 137 250 tonn svinekjøt i 2017, som utgjer ein nedgang på 0,3 prosent sidan 2016. 29 prosent av produksjonen var i Rogaland. Deretter følgde Nord-Trøndelag og Hedmark, kvar med 14 prosent av svinekjøtet. Østfold, Oppland og Vestfold stod kvar for seg for 7 prosent.

Sterkt konsentrert fjørfeproduksjon

Fjørfeproduksjonen auka i 2017 med 3 prosent til 101 000 tonn og er konsentrert til dei 5 fylka Rogaland, Østfold, Hedmark, Nord- og Sør- Trøndelag. 90 prosent av produksjonen skjedde i desse fylka. Rogaland hadde den største delen av fjørfeproduksjonen med 28 prosent, medan Østfold og Hedmark stod for respektive 18 og 16 prosent.