Smått med ny asfalt i Midtdalen

242 kilometer veg i Oppland får nytt og tryggere dekke, men det er kun snakk om snaue 20 kilometer i de tre midtdalskommunene.

Snaut 20 km med ny asfalt skal legges i de tre midtdalskommunene. 

Nyheter

Riks- og fylkesveger i Oppland skal asfalteres for 212 millioner kroner i år, informerer Statens vegvesen i en pressemelding. Asfaltarbeidet vil pågå fra slutten av mai til slutten av september.


Daglig leder ved Vinstra Motorsportarena

Nysjefen på Pallane

Den nyansatte daglige lederen av Vinstra Motorsportarena på Pallane, er stinn av erfaring fra motorsporten.

 

Veger i Midtdalen

Noen av vegene som skal asfalteres i Midtdalen er:

 Fv. 385 (Friisvegen), fra Ringebu til Øksendalen, 12,2 km.

Fv 312 Frya – Hundorp 2,9 km

Fv 312Harpefoss – Hestskobakken 2,2 km

I tillegg skal det stedvis lappes med asfalt fra Krekke og rundt 10 kilometer nordover på E6.


Så mye kostet nye E6 - enige om sluttoppgjøret

Statens vegvesen og hovedentreprenørene er enige om sluttoppgjøret etter E6-bygginga. Prisen ble 700 millioner mer enn det som var avtalt ved kontraktinngåelsen.

 

Sluttfører igansatte prosjekter

 Oppland fylkeskommuner bruker totalt 145 millioner kroner til ny asfalt på fylkesevegene i Oppland.

- Inkludert i denne summen er 50 millioner kroner vi bestemte oss for å bevilge ekstra for å sluttføre asfaltering av allerede igangsatte prosjekter. Vi har prioritert mye godt vedlikehold på flere viktige fylkesveger, blant annet utskifting av stikkrenner, ny grøfting, utskifting av masse med mer, før vi nå asfalterer. God standard og økt trafikksikkerhet er viktig for folk, og for oss som vegeier, sier leder av Komité for samferdsel og trafikksikkerhet, Anne Elisabeth Thoresen (Ap).

I tillegg til nye vegdekker, brukes 22 millioner kroner på vegmerking på riks- og fylkesvegene i Oppland i år.