Statement Midtdalen vil samle 200 ungdommar: Ein 16. mai med aktivitetar utanom det vanlege

Ingen får ennå visst kvar den tredje utgåva av Statement Midtdalen skal gå føre seg, men balanse er eitt stikkord for kvelden.

Statement: PR-ansvarleg Anne Tromsnes, Natalie Strand frå Sør-Fron u.råd og Endre Mork frå u.råd i Ringebu er klare til å ta i mot eit par hundre glade ngdommar til eit nytt Statement Midtdalen 16. mai. – Mykje nytt, ny stad, nye folk og nye moglegheiter. Dette blir rått, lovar dei. Foto: Tor Larsen 

Nyheter

Balansekunstnar Eskil Rønningsbakken er nemleg booka inn til det tredje «statement Midtdalen»-arrangementet.

– Han skal ha ei oppvisning, og i tillegg vil det bli workshop der deltakarane får prøvd seg, seier Anne Tromsnes, som er med på arrangørsida.


Fyrst ut, så heim

For Mari Grasbakken handlar jobben om å la ungdommane sjå moglegheiter i Midtdalen. Når dei flyg ut er sjansen da større for at dei landar att her, før eller seinare, meiner ho.

 

Værsikkert

I tillegg blir det ei rekkje andre aktiviteter, og for dei som tenkjer på vær og utrustning; det skjer under tak.

– Dette er eit lågterskeltilbod og ein kveld fylt med aktivitetar utanom det vanlege, seier Tromsnes.

Under årets Statement vil ein mellom anna kunne prøve hai-rodeo, surfesimulator, bungee-trampoline, uv-party. Ingen veit på førehand kvar arrangementet skal gå føre seg, bussar er sett opp til stad X.

Statement1: Malin Myromslien frå Kvam og Marthe Rundtom Bøe frå Vinstra får hjelp av Ragnar Løsnesløkken med innfesting i zorb-ball. Dei var to av om lag 110 deltakarar til fyrste Statement Midtdalen i 2016. arkivfoto: Guro Vollen  Foto: Guro Vollen

Fylkesutvalget avgjorde i går

Vinstra mistar ei klasse

VG3 dataelektroniker blir ikkje starta opp ved Vinstra vidaregåande skule til hausten.

 

Usendingar utanfrå

Målet er å samle omkring 200 ungdommar i år, og så får Statement også besøk frå Gausdal i år.

Gausdal ungdomsråd tok kontakt i vinter, og lurte på om dei kunne delta, for å lære om arrangementet.

– Vi tykte det var veldig artig at vi hadde nådd ut over dei kommunane vi har hatt fokus på, så i år kjem Gausdal ungdomsråd med cirka 50 deltakarar, seier Tromsnes.


Læring på tvers av landegrensene:

- Dei låg litt etter oss, på ein måte. Og så brukte dei Snapchat mykje mindre enn oss

Det er mykje læring i å lære ungdom frå andre land å kjenne. Det har elevar frå Vinstra vidaregåande fått erfare.

 

Prosjektslutt

Det er altså tredje gongen at Ung i Midtdalen (UiM) og ungdomsråda i Midtdalen arrangerer eit alternativ for ungdom 16. mai.

– Vi veit at den 16. mai ofte er ein dag mange unge debuterer med alkohol, og derfor har det vore viktig å lage eit godt rusfritt alternativ for ungdom, seier Mari Grasbakken, som er leiar i UIM.

Ho fortel at statement har vore prosjektfinansiert, men det er håp om å få til arrangement etter at treårsperioda er over også.


Forsøpling gjør at Alex ikke tør å slippe geitene ut på beite. Nå har han fått nok

På jordet til Alex Gårderløkken ligger det mye søppel. Han tør ikke slippe dyra på beite, fordi han er redd de skal få i seg plastikk.

 

Håpar på fast post

Prosjektet har vore finansiert med litt midlar frå UiM sitt budsjett, ellers med støtte fra sanitetslag, KoRus Øst, Lions, ungdomsråda i Midtdalen og ungdommens fylkesting for gjennomføring desse tre åra.

– Håpet er at vi kan Statement som ein fast post etter prosjektperioden, seier Mari Grasbakken.