Sikringsgjerde det første av sitt slag i Sør-Fron

Nå skal steinene stoppes

I Moarusta på Harpefoss slipper naboene nå å frykte at det skal rase steinblokker fra fjellsida inn i husene deres.

Sikring: Det nye gjerdet skal stoppe stein på 2500 kilo, i en fart på 72 kilometer i timen. Prosjektleder Åge Øverjordet er fornøyd med å kunne tilby naboene større trygghet i hverdagen.   Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

I skogen opp i lia for Harpefoss sentrum har det den siste uka vært mye aktivitet.